Castelao na Unión Soviética en 1938

Xesús Alonso Montero

Publicación: 27-06-2012