Manuel Lueiro Rey (1916-1990)

Marilar Aleixandre, Xesús Alonso Montero, Fran Alonso, Rosa Aneiros

Publicación: 13-05-2013