Parlem-ne
Rosell, Josep (Autor)
Homs, Lluís (Autor)
Parlem-ne és un manual d'autoaprenentatge de la llengua catalana que parteix de 33 situacions comunicatives habituals: Bon dia i bona hora!, La família, Què t'agradaria fer?, Què dius, ara?, Quin temps farà?... Hi trobareu... - Les principals estructures gramaticals i el lèxic del català bàsic. - Textos funcionals senzills i amens que obren la possibilitat d'exercir la comprensió, l'expressió i l'aprenentatge de l'ús de la llengua. - El contingut adaptat a les noves prescripcions ortogrà-fiques i gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans. S'adreça a... - Persones que volen aprendre a parlar i a escriure la llen-gua catalana. - Alumnes de cursos presencials o digitals (com ara el Parla.cat). - Aquells que practiquen la llengua amb parelles lingüís-tiques o bé simplement s'esforcen per comunicar-se en català amb la gent del carrer.

Colección:Materials Educatius>Català per a adults>Tornaveu

Páginas:208

Publicación:Septiembre de 2019

Precio: 15,50 €

ISBN:978-84-489-4973-0

Código:1407078

Formato:Papel

Temática:Guías gramaticales y de uso -- CBG
Didáctica: lenguas distintas de la inglesa -- YQF